UROCZYSKO MICHAŁÓW

Ośrodek agroturystyczny

Michał Grupiński

 

Wola Stępowska 55

99-412 Kiernozia

 

tel. 501 294 132

      698 685 242

e-mail: uroczyskomichalow@gmail.com

 

Rezerwacje uważamy za dokonane z chwilą wpłacenia przez Państwa bezzwrotnego zadatku w wysokości 50% ustalonych wcześniej kosztów pobytu na niżej podane konto: 

55 2030 0045 1110 0000 0281 7450

 

 

 Prosimy aby zapoznali się Państwo z proponowaną przez nas trasą dojazdu, ponieważ nawigacja czasem zawodzi i wyprowadza gości w las.

Z Warszawy: 

Z Łodzi: